Workshop: Begrijp je mij? Hoe cultuurverschillen te overbruggen (avond)

Aanbieder

Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving

Doel

Vrijwilligers zetten zich vaak met veel passie in voor een ander en willen dit zo goed mogelijk doen. Tegelijkertijd kan het omgaan met heel verschillende mensen ook lastig zijn. Soms heb je ook te maken cultuurverschillen: hoe ga je het beste om met mensen met een andere culturele achtergrond?

Inhoud

Deze workshop richt zich op het overbruggen van cultuurverschillen binnen het vrijwilligerswerk. Er worden voorbeelden gegeven en handvatten aangereikt om het beste met deze situaties om te gaan. Er is tijdens de workshop ook ruimte om je eigen vragen en voorbeelden uit de praktijk in te brengen.

Doelgroep

Deze workshop is voor (vrijwillige) vrijwilligerscoördinatoren en andere (vrijwillige) medewerkers, woonachtig / werkzaam in Haarlem en omgeving die geinteresseerd zijn in hoe zij om kunnen gaan met culturele diversiteit.

Aanvullende informatie

Docent
De workshop wordt gegeven door Jannie Limburg. Zij is trainer en adviseur op het gebied van intercultureel werken en geeft al jaren les over cultuurverschillen aan professionals, nieuwkomers en vluchtelingen.

Tijdstip & locatie
Woensdag 10 oktober, van 19.00-21.30 uur

Hart-Haarlem, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem

Kosten
Deelname aan deze workshop is gratis. 
Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang of bij afwezigheid zonder afmelding, wordt een factuur van € 20,00 in rekening gebracht.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier aan de rechterkant van deze pagina.

Datum workshop

woensdag10oktobervan19.00-21.30 uur

Cursusaanmeldingsformulier

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

2545739-Workshop: Begrijp je mij? Hoe cultuurverschillen te overbruggen (avond)